İçme Suyu Dağıtım Projesi “ AL-Kair Projesi”

‘’Hayatı Olan Her Şeyi Sudan Yarattık’’

Derneğimizi hedeflerinden bir tanesi aniden çok fazla göç almış küçük yerleşim yerlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesidir. Ulaşılabilir temiz içme suyu en önemli yaşam kaynaklarından biri olduğu için kuruluşumuz ‘’hayırlı içecek’’ hamlesiyle Bab şehir halkını destekleme kararı aldı. 

Proje Hakkında

Umut Evi Derneği temiz içme suyunun öneminden ötürü Bab Acil Müdahale Koordinasyonu ile birlikte içme suyu dağıtım projesini hayata geçirdi. Projeyle ailelerin günlük faaliyelerini getirebilmeleri için temiz içme suyu ihtiyaçlarını karşılanması amaçlandı. Bab şehri ve civarı normal koşullarda su sıkıntı çeken bir bölgeyken yerinden edilmiş insanların bu bölgeye göçüyle su ihtiyacı daha da arttı. Derneğimizi bu hayati ihtiyacın karşılanmasını kendine görev addetmektedir. Temiz içme suyu eksiği Bab’ta hayatını devam ettirmeye çalışan yerli, muhacir herkesin hayatını zorlaştırıyor. Bu sebeple bu proje hayati bir öneme sahipti. 

Uygulama

Bab kentindeki acil temiz suyu ihtiyacını gidermek maksadıyla 555 yerli, muhacir aileye su kuponu dağıtımı yapıldı. Her aileye aylık 1500 kupon dağıtımı gerçekleştirildi. Devlet imkanlarıyla su ihtiyacının karşılanması sağlanana kadar acil ihtiyaca kuruluşumuzca katkı sağlanmış oldu.

Daha iyi bir Gelecek Yapalım

Daha iyi bir Gelecek Yapalım