Doktor Muhammed Heysem el Hayat Bursu copy

‘’Gör Yeniden Nasıl Yaratılırım Namuslu Genç Ellerinle’’

Derneğimiz tarafından doktor, yazar, fıkıhçı Heysem el Hayyat (1937-2020) onuruna dağıtılan burstur. Bursiyerler Gaziantep Üniversitesi ( Suriye’deki fakülteler) ve Halep Üniversitesi’nden seçilmektedir. 

Dr. Muhammed Heysem el Hayyat Kimdir

İmkanlar açısından kısıtlı bir sosyal çevrede yetişip doktor, edebiyatçı, yazar, İslam fıkhı uzmanı oldu ve 6 dil öğrendi. Derneğimiz Gaziantep ve Halep Üniversitesi öğrencilerine verdiği bursa Hayyat’ı onure etmek için bu ismi uygun görmüştür.

Burs Hakkında

Burs Kasım ayında başlamıştır farklı disiplinlerden 200 öğrenciye dağıtılmaktadır.

Burs 12 ay boyunca dağıtılır ve öğrenim durumuna göre devam edebilir.

Öğrencilerin becerilerini geliştirmek için periyodik bazda sosyal aktiviteler ve eğitim programları düzenlenir. Bu faaliyetler yıl boyunca yaz kamplarında ve eğitim kurslarında yapılmaktadır.

Öğrencilerin sosyal bilincini geliştirmek maksadıyla 100 saatlik kitap okuma ve belgesel izleme programı yapılmaktadır. 

Öğrencilerin gelişiminin takibi için aylık bazlı buluşmalar yapılır. Bu aylık buluşmalarda kıymetli konuklar bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak gençlerin yüksek insani değerleri öğrenmesi ve başarılı kariyer sahibi olmaları teşvik edilir. 

Yapılanlar

Dr. Muhammed Heysem el Hayyat burs projesi Sınır Tanımayan Eğitim Derneği (Medad) ile müşterek bir şekilde yapılmaktadır. Proje adımları aşağıda ilan edilen şekilde yapılmaktadır:

  1. Burs için başvuru linkinin duyurulması
  2. Gerekli şartları sağlayabilen öğrencilerin başvurusunu yapması sağlandı. Yaklaşık 1000 öğrenci başvuru yaptı. 200 öğrenci bursu hakketi. Bursu hakkeden öğrencilerden yüzde 40’ı kadın öğrencidir. Bursiyerler Gaziantep ve halep Üniversitesi ile yapılan istişareyle kararlaştırıldı. 
  3. Bursu almaya hak kazan öğrenciler hak ve sorumluluklarını belirten biz sözleşme imzalarlar. Derneğimiz içinden görevli kurul bursu denetler ve devam ettirilmesini sağlar. Bursa aynı zamanda kültürel, entellektüel ve eğlence içerikli programlar da dahildir. Sosyalleşme fırsatlarının sağlandığı yaz kampları da vardır. Son kamp geride bıraktığımız Ağustos ayında Mersin’de yapılmıştır. Umut Evi Derneği önümüzdeki akademik yıl için kültürel ve sosyal programlar dahil olmak üzere bursu yenilemeyi amaçlamaktadır.
Daha iyi bir Gelecek Yapalım

Daha iyi bir Gelecek Yapalım