Mahmut Eğitim Bursu

Eğitim Herkesin Hakkıdır

Mahmud Eğitim Bursu eğitimin kıymetini bilen derneğimizin en fazla önem verdiği çalışmalardan bir tanesidir. Suriye’nin geleceğini inşa edecek gençlerin akademik kariyerlerine destek veriyoruz. Bu burs eğitim hayatlarını Türkiye’de sürdüren gençlere Suriye toplumunun nitelikli parçası olamaları hedefiyle verilmektedir.

Uygulama

Mahmut Eğitim Bursu 2019’un Ekim ayında uygulanmaya başlamıştır. 2019-20 eğitim senesinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören 37 öğrenci seçilmiştir.

2020-21 eğitim senesinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören 55 öğrenci seçilmiştir. Mahmut Eğitim Bursu’na seçilen öğrencilerde şu özellikler aranmaktadır:

  1. 2018 yılında Türkiye’ye hicret etmiş olmak.
  2. Eğitim masraflarını karşılayamayacak durumda olmak.
  3. Öğrencinin idari kararlara uyumu ve kültürel programlara katılımı beklenmektedir.
  4. Öğrencinin ortalamasının 100 üzerinden 70’in üstünde olması gerekir.

Öğrencinin eğitim durumu ve derneğimizin yaptığı sosyal ve kültürel programlara katılımı üzerinden bursun devamı konusu 3 ayda bir gözden geçirilir. 

Derneğimiz Tarafında Hazırlanan Kültürel Aktiviteler, Eğitim ve Eğlenece Programları

Derneğimiz öğrenciler tarafından seçilen bir kitabı okuyarak her hafta konunun uzmanı bir akademisyenle kitabı tartışır. Her ay siyasilerden, entellektüellerden ve kültür insanlardan seçilmiş bir kişiyle tecrübe katarım programı yapar. Spor, eğlence ve kültür aktiviteleri içeren yaz kampları yapar. Bu kamplar da tartışma oturumları da olur. 

Daha iyi bir Gelecek Yapalım

Daha iyi bir Gelecek Yapalım